Nieuws

Dictaat Voorspantechniek Uitvoering vernieuwd

Op 19 januari gaat bij de Betonvereniging de cursus Voorspantechniek Uitvoering weer van start, maar nu met een geheel nieuw dictaat. Een werkgroep bestaande uit de VVbN-leden Marco Pronk (Heijmans), Henry van de Werken (Tensa) en Ruud Meijer (Freyssinet) heeft actuele kennis van het complete werkveld van de uitvoering van voorgespannen beton in kaart gebracht en gebundeld.

De cursus beslaat 8 lesavonden in een weekcyclus en wordt afgesloten met een examen. De kennis is niet alleen bedoeld voor werkvoorbereiders en uitvoerders, maar ook toezichthouders,ontwerpers en opdrachtgevers kunnen er hun voordeel mee doen.

Allereerst worden het principe en de verschillende vormen van voorspanning behandeld. Welke toepassingsgebieden zijn er en welke materialen worden er gebruikt? Wat zijn de verschillen met gewapend beton? En hoe zit het met certificering en normering? Vervolgens wordt aan de hand van eenvoudige spanningsberekeningen de werking van voorspanning toegelicht. Daarbij gaat het er vooral om te onderkennen binnen welke randvoorwaarden een ontwerp met voorspanning kan worden gerealiseerd.
Daarna wordt de daadwerkelijke uitvoering met alle raakvlakken ten aanzien van de totale realisatie van het voorgespannen object besproken. In detail wordt per fase van de realisatie van de voorspanning verwoord, hoe deze tot stand komt. Aansluitend wordt kwaliteitszorg in algemene zin beschreven en komen de daadwerkelijke keuringen en controles specifiek voor de voorspanning aan de orde. Belangrijk hierbij zijn alle beproevingen die gelden voor injectiewerkzaamheden na het spannen van de voorspanelementen indien dit vereist is.
Vervolgens worden vele toepassingsvoorbeelden getoond, waaronder ook toepassingen die buiten het reguliere vallen. Doel hiervan is aan te tonen dat de toepassing van voorspanning zeer breed kan zijn. Een bijzondere vorm van voorspanning is een tui, die vaak wordt toegepast bij grote overspanningen en wordt ervaren als een esthetisch fraaie constructievorm.

Nieuw als onderwerp is het hoofdstuk ‘Refurbishment’. Gezien de leeftijd van veel van onze kunstwerken, toenemende verkeersintensiteiten en nieuwe contractvormen, zien we momenteel in de markt een groot aantal renovaties en versterkingen van bestaande constructies. Veel van deze constructies zijn uitgevoerd met voorspanning. Welke aspecten hebben zoal invloed op het aanpassen van de constructies en welke methoden zijn er om de constructies te versterken of aan te passen? Ook nu weer worden diverse voorbeelden gegeven.
Tot slot is er de nodige aandacht voor veiligheid en schadegevallen.

Ga naar de pagina met het artikel op de website van Betoniek.